Diagnostiek & Behandeling

In deze praktijk staat het het kind in de volwassene centraal. Er zijn namelijk momenten waarin ook het kind in uzelf extra aandacht nodig heeft. U beleeft bijvoorbeeld dagelijks veel spanning, gevoelens van angst en somberheid of heeft lichamelijke klachten die u niet goed begrijpt. Of u heeft het gevoel, juist met de naaste waar u veel om geeft, steeds in dezelfde neerwaartse spiraal terecht te komen. Iets wat u niet wilt, maar lastig vindt om op eigen kracht te veranderen.

Ook kinderen kunnen problemen hebben. Meestal is het de naaste omgeving, als ouders, maar ook familie of leerkrachten die dit als eerste opvalt. Uw kind is stil, teruggetrokken of juist moeilijk tot rust te brengen en lastig te benaderen. Het verandert en ontwikkelt zich niet zoals u zou verwachten. Dit geeft zorg en roept vragen op.

Er wordt in de praktijk altijd van uitgegaan dat ouders hun best doen in de opvoeding van hun kinderen en dat het besluit om hulp te zoeken vaak niet snel en makkelijk genomen wordt. Het is ook een teken van verantwoordelijkheidsgevoel als ouders dit besluit uiteindelijk wel durven te nemen.

Wij gaan naast de ouders staan, met als doel dat ouders inzicht in het functioneren van het kind verkrijgen en zich gesteund en geholpen voelen om zo snel als mogelijk, de taak van opvoeder weer geheel zelfstandig naar tevredenheid op te pakken. Maar ook om de weg te wijzen, als aanvullende hulp nodig mocht zijn om dit doel te bereiken. Indien wenselijk wordt de school bij het onderzoek en de behandeling betrokken.

Op dit momtent is ert helaas geen samenwerking met de gemeente. 

Meer informatie betreffende diagnostiek en behandeling bij kinderen en volwassenen vindt u hieronder:

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

Klik hier
Website laten maken door Modual.