Kinderen

Wat de zorg en problemen rondom kinderen betreft wordt allereerst gekeken of er een specifieke kindfactor is die het gedrag aanstuurt. Dat wil zeggen, iets waarmee het kind is geboren. Hierbij moet gedacht worden aan een ontwikkelingsstoornis, zoals aandacht- hyperactiviteit- of autistische problemen, of dat het kind bijvoorbeeld vanwege een specifieke leerstoornis wordt overvraagd.

Daarnaast wordt bekeken of problemen, zoals een negatief zelfbeeld, sociale angst of boosheid door bijvoorbeeld pestervaringen of andere bepaalde situatiegebonden omstandigheden zoals een echtscheiding worden veroorzaakt.

Behandeling van uw kind bij Psy-Health

Behandeling vindt met het kind of de jongere apart, maar ook regelmatig met het kind en de ouders samen, plaats. Bijvoorbeeld als er een vroeg-kinderlijk trauma speelt. Daarnaast kan advisering en ouderbegeleiding plaatsvinden. Soms kunt u uw kind helpen door zelf aan de slag te gaan met situaties. Als dit een meerwaarde kan hebben, dan wordt hier samen met u naar gekeken.

Afhankelijk van de diagnose en situatie kan het voorkomen dat geadviseerd wordt de behandeling elders (specialistische GGZ) of om samen met andere disciplines te starten. (bijvoorbeeld een arts voor de inzet van medicatie, fysiotherapie zoals Fitkids). Ook dit wordt met u besproken.

Terug naar overzicht

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

Klik hier
Website laten maken door Modual.