Kwaliteits-verantwoording

U heeft in deze praktijk te maken met een BIG geregistreerd hulpverlener die tevens een NIP geregistreerd Registerpsycholoog Kind en Jeugd en Gezondheidszorg is. Aan deze kwalificatie zijn her-registratievoorwaarden verbonden waardoor er een continue waarborg is van kwaliteit.

Door jarenlange ervaring in de orthopedagogiek en psychiatrie is het mogelijk snelle, doch diepgaande diagnostiek te verrichten. Therapie├źn zijn vaak kortdurend van aard en vinden plaats met gebruik van bewezen effectieve behandelmethodieken. Een medespecialiteit zijn kwesties die spelen betreffende zingeving en geloof.

Aantal consulten bij Psy-Health

Hoeveel consulten u nodig heeft, is afhankelijk van uw zorgvraag en persoonlijke situatie. In het algemeen zijn 5 tot 12 consulten voldoende om de klachten sterk te doen verminderen. Als er sprake blijkt te zijn van meer ernstige problemen wordt met u besproken of verwijzing naar de specialistische GGZ is aangewezen.

Er wordt regelmatig deelgenomen aan intercollegiaal overleg, o.a. in Psychlijn 1.

Opmerkingen en klachten

Mocht u een opmerking of klacht hebben of bij geschillen, wordt u uitgenodigd dit eerst met de hulpverlener zelf te bespreken. Mocht u er samen niet uitkomen dan kan er een beroep worden gedaan op het klachtenreglement en geschillencommissie zoals dat bij het NIP gehanteerd wordt.

De praktijk beschikt over een officieel goedgekeurd kwaliteitsstatuut, wat u mee kunt meenemen als u wilt.

Terug naar overzicht

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

Klik hier
Website laten maken door Modual.