Regeling vergoedingen

Voor 2019 zijn de volgende afspraken gemaakt. De kosten van de diagnostiek en behandeling bedragen ook dit jaar € 85,- per gesprek van 45 minuten. Net als vorig jaar blijft ook gelden dat als u een verwijzing heeft van de huisarts, waarin de huisarts een diagnose heeft gesteld, u een bij de hulpvraag passend zorgaanbod krijgt. Dit kan variëren van een licht, gemiddeld tot een zwaar pakket. Ieder type zorg wordt bekostigd vanuit de basisverzekering. De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars, behalve VGZ  die vallen onder de labels van Achmea, Menzis, Multizorg, CZ-Ohra DeltaLloyd, DSW en de Friesland contracten afgesloten zodat declaraties plaats vinden vanuit de praktijk. De eigen bijdragen zijn reeds in 2014 afgeschaft. Natuurlijk blijft u vrij zich zonder verwijzing aan te melden. De onkosten komen dan wel voor uw eigen rekening.

Ook dient u in 2019 rekening te houden met een door de regering vastgesteld eigen risico van € 385,- euro per kalenderjaar, wat u mogelijk reeds aan andere medische zorg heeft uitgegeven. Sinds 2015 is de zorg voor kinderen tot 18 jaar vanuit de zorgverzekering overgeheveld naar de gemeente. De praktijk heeft een contract met de Twentse gemeenten maar werkt niet meer met de gemeente samen. Natuurlijk kunt u gebruik blijven maken van de zorg.

Behandeling van onverzekerde zorg

Behandeling van Onverzekerde Zorg (OZP kan ook plaatsvinden, zoals o.a. bij werk- en relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Deze dient u zelf te betalen. Uw eigen risico wordt nu niet aangesproken. U krijgt per gesprek een factuur waarop OVP staat vermeld. Het basistarief is ook €85 per gesprek van 45 min, maar een inkomensafhankelijk tarief is mogelijk. In enkele gevallen vergoedt uw aanvullende verzekeringen dit. OVP is qua aard te omschrijven als gezondheidszorg en is daarmee vrijgesteld van btw-heffing. De zorgverzekeraars en gemeenten vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden.

Bent u verhinderd voor een afspraak, belt u dan alstublieft tijdig af, het liefst 24 uur van te voren. Voor afspraken op maandag dient u 72 uur van te voren af te zeggen. Zegt u een afspraak te laat af wordt 60 euro in rekening gebracht.

Terug naar overzicht

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

Klik hier
Website laten maken door Modual.